Първите стъпки, които Спасителя на бъдещето предприе за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS)

“България все още не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции, което я прави единствената държава член на Европейския съюз с такова ограничение. Недостигът на изградена национална система с координационен център за спешна медицинска помощ по въздух донася сериозни предизвикателства за страната.

Сдружение “Специализиран отряд за спасяване” осъзнава важността на този проблем и е насочено към постигане на реалност в сътрудничество с различни ведомства. Досега са предприемани действия, но все още не са достигнати окончателни решения за създаването на необходимата инфраструктура. За да стане този жизненоважен проект реалност, необходими са съгласувани и правилни стъпки.

Сдружението активно работи в посока обединяване на усилията със съответните организации и правителствени институции, за да се осигури подкрепа за създаването на въздушен флот за спешни и извънредни ситуации. Това включва събиране на средства и привличане на специализирани експерти, които да помогнат за проектирането и изграждането на съответната инфраструктура.

Заложени са партньорства с международни организации и държави с опит в тази област, за да се научим от най-добрите практики и да се изгради ефективна система за спешна медицинска помощ по въздух. Като част от стремежа си за осигуряване на навременна помощ при спешни ситуации в трудно достъпни терени, Сдружението участва активно в обучения и симулации.

Реализацията на проекта ще позволи на България да подобри реакциите си при бедствия, катастрофи и спешни медицински ситуации, като същевременно ще повиши сигурността и спасителните възможности на гражданите. Сдружението продължава да работи упорито, за да преодолее трудностите и осъществи своята мисия за подобряване на спешната медицинска помощ чрез въздушен транспорт в страната.”

Въздушна служба за спешна медицинска помощ .

За да установи проект S.O.S. в България, Сдружението “Специализиран отряд за спасяване”, неправителствена организация, основана от Иван Кристоф, предприема няколко важни стъпки за Спасителя на бъдещето:

1. Сътрудничество с правителството и органите: Сдружението трябва да се включи в открит диалог и сътрудничество със съответните правителствени органи, авиационни власти и здравни органи, за да получи подкрепа и необходимите разрешителни за създаването на службата за Въздушна служба за спешна медицинска помощ.

2. Извършване на проучвания за изпълнимост: Трябва да се извършат обстойни проучвания за изпълнимост, за да се оцени нуждата, потенциалния интерес и възможностите за Въздушна служба за спешна медицинска помощ в България. Това включва оценка на географските и демографските аспекти, съществуващата медицинска инфраструктура и финансовите аспекти.

3. Събиране на средства и финансово планиране: Като неправителствена организация, Сдружението “Специализиран отряд за спасяване” ще трябва да осигури финансиране за проекта. Това може да включва търсене на грантове, дарения, спонсорства или партньорства с частни организации и фирми. Трябва да бъде разработен подробен финансов план, за да се осигури устойчивост на операциите.

4. Закупуване и приспособяване на самолети: Сдружението ще трябва да закупи или наеме подходящи самолети, способни да изпълняват спешни медицински мисии. Тези самолети трябва да бъдат оборудвани и приспособени за медицинска техника и персонал.

5. Подбиране и обучение на персонал: Квалифицирани медицински специалисти и авиационен персонал трябва да бъдат подбрани и обучени да справят се със спешни медицински ситуации по време на въздушни мисии. Обучението трябва да включва реакции при спешни медицински случаи, авиационна безопасност и протоколи за координация.

6. Разработване на стандартни оперативни процедури (SOP): Сдружението “Специализиран отряд за спасяване” трябва да установи ясни и стандартизирани оперативни процедури за Въздушната служба за спешна медицинска помощ, за да се осигури ефективно и ефективно реагиране по време на спешни ситуации.

7. Изпълнение на системи за комуникация и координация: Ефективни системи за комуникация и координация между екипа на Въздушната служба за спешна медицинска помощ, земните медицински служби и съответните органи трябва да бъдат установени, за да се оптимизира реакцията и подобри грижата за пациентите.

8. Придобиване на необходимите лицензи и сертификати: Сдружението трябва да получи всички необходими лицензи, сертификати и одобрения от авиационните и здравните регулаторни органи, за да оперира Въздушната служба за спешна медицинска помощ на законен и безопасен начин.

9. Повишаване на осведомеността и обучение на обществеността: Трябва да се проведат кампании за повишаване на осведомеността на обществото относно наличието и предимствата на Въздушната служба за спешна медицинска помощ. Това ще стимулира хората да използват услугата адекватно по време на спешни ситуации.

10. Наблюдение и оценка: Редовно наблюдение и оценка на операциите на Въздушната служба за спешна медицинска помощ трябва да се извършват, за да се идентифицират области за подобрение и да се гарантира, че услугата отговаря на целите и задачите си.

С следователност и подкрепа от съответните заинтересовани страни, Сдружението “Специализиран отряд за спасяване” може да работи към успешното създаване на служба за Въздушна служба за спешна медицинска помощ за С.О.С. в България.

Черноморско крайбрежие: кръстосано обучение SOS-SEA-SAR с Агенция Морска администрация - Бургас

По Черноморско крайбрежие с кръстосано обучение SOS-SEA-SAR-HEMS

Преди 10 години, Иван Кристоф започна своята мисия за създаване на Спасителя на бъдещето и доброволческа спешна медицинска помощ по въздух (HEMS) чрез демонстрации по Черноморското крайбрежие с кръстосано обучение SOS-SEA-SAR-HEMS. Тези действия бяха предприети от Специалната оперативна служба (SOS) за търсене и спасяване на море, където Иван Кристоф участва активно. Тренировките се проведоха в Северния несебърски залив и привлечеха голям интерес от туристи в района, които наблюдаваха операцията от пристанището в гр. Свети Влас.

Целта на учението беше да провери координацията и взаимодействието между силите на Морска администрация и доброволческа организация при спасителни действия по въздух и вода. През летния сезон, преди 10 години, беше подписано споразумение с хеликоптер в гр. Свети Влас, което позволи участието му в операциите на изпълнителната агенция при необходимост.

По време на тренировъчната операция беше разиграна ситуация, където горяща лодка подава сигнал на тел. 112 и силите в района се задействат. Задачата на хеликоптера беше да установи координатите на бедстващия плавателен съд и да насочва от въздуха спасителните катери на Морска администрация. В рамките на учението, екипът на хеликоптера успешно взе един от бедстващите от екипажа на лодката и го транспортира до най-близкия катер, докато друг беше закаран до пристанището по въздух.

След 10 години от учението, в гр. Бургас, Иван Кристоф представи Спасителя на бъдещето – иновативна и силно специализирана спешна медицинска помощ при екстремни и крайно рискови ситуации както в дълбини, така и във височини. Спасителят на бъдещето разполага със съставен от него екип за спасяване, който може да реагира в рамките на един медицински час и да предоставя в реално време видео стрийминг на живо и прехвърляне на данни, ако е необходимо.

Иван Кристоф отбеляза, че Черноморието е критична зона и заяви необходимостта от подобрение на координацията между доброволческите и спасителните служби както и разработване на стратегия за развиване на сигурността по водно-морското, наземното и въздушно спасяване. Той планира да покани специалисти от цял свят в Бургас, като градът е идеалното място за създаване на Иновационен форум за обучение за спасяване по земя-вода-въздух на Черно море, което включва и обучаването на деца в умения за оказване на помощ.

 

Сдружението “Специализиран отряд за спасяване” ще проучи района около Бургас за създаването на Тренировъчна база за морско спасяване и развиването на сигурността на морското дело.

Иван Кристоф

Черноморско крайбрежие: кръстосано обучение SOS-SEA-SAR

Специализираният отряд за морско спасяване “Sea-Air-Land” стартира първата си тренировка с революционна технология

Иван Кристоф, общината и морската общност обединени в усилието за създаване на иновативна спасителна служба
В Бургас ще започне първата тренировка на Специализирания отряд за морско спасяване “Sea-Air-Land”, вдъхновена и осъществена с инициативата на известния спасител и експерт по височинни спасявания – Иван Кристоф, известен още като Човека паяк. Според експертите, тази нова спасителна служба ще бъде една от първите в света, съчетавайки наземни, плавателни и летателни средства със специално изградена система за хибриден мониторинг.
Идеята е отлична и вдъхновена от модерните технологии. Чрез спътници, клетъчни и аналогови комуникации, техниката на отряда ще може да се използва не само от българските, но и от турските координационни центрове за бедствия и аварии. Това ще предостави ефективен и бърз отговор в спасителни операции, независимо от теренни условия и граници.
Специализираният отряд ще бъде формиран от доброволци, които демонстрират висока степен на обучение и способности за спасителни мисии. Базиран на Пристанище Бургас, отрядът ще разполага със SOS хеликоптер, способен да извършва спасителни операции във въздуха, по земята и морето, за да реагира в рамките на “златния медицински час”. Специалистите, които ще участват в отряда, са сред най-добре обучените и добре екипирани специалисти, готови да се включат в спасителни мисии при екстремни и критични ситуации.
Тренировката на Специализирания отряд за морско спасяване “Sea-Air-Land” ще бъде уникална, използвайки 360-градусово планиране с използването на AI, AR и AR технологии. Това ще осигури максимална ефективност и точност при спасителните операции и ще помогне на отряда да реагира бързо и ефикасно при спешни ситуации. Очаква се първата тренировка да представлява значима стъпка към създаването на иновативна и ефективна спасителна служба, готова да помага в трудно достъпни терени и да спасява животи при екстремни условия.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Lenovo