Institute
Institute for Vertical Access operatioNs (IVAN)Иван Кристоф е сочен за най-добрия български специалист по спасяване от въздуха, инструктор по височинно въжени операции за въздушно спасяване, родоначалник на екстремните спортове в България, участник в редица научни конференции за Търсене и спасяване и работа с въжета на високо и по алпийски методи. Ръководител е на Специализирания отряд за спасяване.